Protofocus

BRL 100 Certificering

Protofocus

De BRL 100 Certificering

Inleiding

 

Het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen) wordt steeds meer gereguleerd vanwege de aanzienlijke impact op het milieu. Als reactie hierop heeft de Europese Unie de ‘Verordening gefluoreerde broeikasgassen en stoffen die de ozonlaag afbreken’ in het leven geroepen, die specifieke eisen stelt aan bedrijven die met f-gassen werken. Een van die eisen is certificering volgens de BRL 100 ‘Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor bedrijven’.

 

Verplichte BRL 100 Certificering

 

Certificering volgens BRL 100 is wettelijk verplicht voor bedrijven die lekcontroles, inspecties of onderhoud uitvoeren aan stationaire koelapparatuur, airconditioningsystemen of warmtepompen. Deze certificering heeft tot doel het lekken van f-gassen tijdens werkzaamheden te voorkomen en bevat hiervoor voorzorgsmaatregelen. Daarnaast is voor deze werkzaamheden gecertificeerd personeel volgens de BRL 200 vereist.

 

Het Belang van BRL 100 Certificering

 

BRL 100 certificering is cruciaal om de milieurisico’s van f-gassen zoveel mogelijk te beperken. Deze certificering heeft betrekking op twee deelgebieden: installatie, onderhoud of service, reparatie en buitengebruikstelling van stationaire koelapparatuur, stationaire airconditioningapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin f-gassen worden gebruikt; en installatie, onderhoud of service, reparatie en buitengebruikstelling van stationaire brandbeveiligingsapparatuur waarin f-gassen worden gebruikt.

 

Onderdelen van de BRL 100

 

In het BRL 100-certificeringsproces zijn verschillende onderwerpen opgenomen waaraan bedrijven zich moeten houden. Onderwerpen zijn onder meer het beheersen van wet- en regelgeving, het hebben van overzicht op bedrijfsactiviteiten en gecertificeerd personeel, het maken van een beleidsverklaring en managementreview, klachtenregistratie en -afhandeling, werkprocedures, gebruiksaanwijzingen, onderaanneming en inspectie-/kalibratietools.

 

Conclusie

 

Certificering volgens BRL 100 is een essentieel onderdeel van f-gasmanagement voor bedrijven. Het is niet alleen een wettelijke vereiste, maar het toont ook een toewijding aan milieuverantwoordelijkheid en duurzame bedrijfspraktijken. Bedrijven die BRL 100-certificering zoeken, kunnen erop vertrouwen dat ProtoFocus hen door het certificeringsproces begeleidt en voortdurende ondersteuning biedt bij het handhaven van de naleving.

Protofocus

“De BRL 100 is van groot belang voor de veiligheid en de betrouwbaarheid van uw organisatie.”

Neem Contact Met Ons Op