ProtoFocus

BRL 5019

BRL 5019 is een certificering voor Kwaliteitsborging in de Bouw die op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer is aangenomen. Die schrijft voor dat alle gebouwen en verbouwingen die vallen onder gevolgklasse 1 moeten worden beoordeeld door een erkende onafhankelijke kwaliteitsborger met behulp van een erkend instrument, zoals het KOMO Kwaliteitsinstrument (KIK). Particulieren en bedrijven kunnen zich registreren als erkend kwaliteitsborger met het certificaat BRL 5019 Kwaliteitsborging Bouw.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u bij de certificering kunnen ondersteunen of lees verder.

 

ProtoFocus

Uw BRL 5019 Handboek

Protofocus

BRL 5019 en Bouwbesluit

De wet schrijft voor dat moet worden aangetoond dat een gebouw voldoet aan het Bouwbesluit en niet alleen aan het bouwplan. Om dit te bereiken stelt de wet eisen en regels vast waaraan onafhankelijke kwaliteitsborgers moeten voldoen om een project te beoordelen. De Kwaliteitsborger dient gebruik te maken van een door de Toelatingsorganisatie erkend instrument, zoals het KOMO Instrument Kwaliteitszorg (KIK), dat vereist dat Kwaliteitsborgers gecertificeerd zijn conform BRL 5019.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Protofocus

BRL 5019 Certificering

Certificering volgens de BRL 5019 voldoet niet alleen aan de wettelijke eisen maar ook aan de kwaliteitseisen van KOMO. Bedrijven die gecertificeerd zijn op basis van BRL 5019 hebben als voordeel dat er minder toetsing door externe kwaliteitsborgers nodig is. De output van het gecertificeerde bedrijf kan dienen als input voor de kwaliteitsborger.

Het certificatieproces voor BRL 5019 omvat in eerste instantie de toekenning van een voorlopig certificaat na evaluatie van een gedocumenteerd kwaliteitssysteem en de implementatie ervan door middel van een bedrijfsbezoek. Na ontvangst van het tijdelijk certificaat kan het bedrijf zich via KiK aanmelden bij de begeleidingscommissie met een project, waarmee de deskundigheid wordt getoetst. Na afgifte van het certificaat vindt jaarlijks een herhalingsinspectie op het bedrijf plaats, bestaande uit een bedrijfsbezoek en een praktijkonderzoek.

Ingewikkeld? Dat hoeft het niet te zijn. Neem contact met ons op hoe wij u kunnen ondersteunen in het certificeringstraject en het maken van het vereiste kwaliteitshandboek.

 

Neem Contact met ons op

Oosterhavenstraat 29C Groningen

info@protofocus.nl